"COOP všechno dobré..."

Novinky

Charitativní činnost (28.11.2020 - 31.3.2021)

Jednota Pardubice předala Charitě Přelouč - Masarykovo náměstí 48, Přelouč - 10 počítačů.

Na fotogradii je paní ředitelka Ing. Mgr. Zdenka Kumstýřová a zástupce Jednoty Pardubice.

Zobrazit více 


Shromáždění delegátů (1.9.2020 - 30.9.2020)

Představenstvo JEDNOTY, spotřebního družstva v Pardubicích oznamuje,
že podle čl. 18 odst. 12 stanov družstva svolává

Shromáždění delegátů na den 30. 9. 2020 v 9:00 hodin

Do společenské místnosti na ústředí družstva

Program:

1) Zahájení, schválení jednacího řádu a programu jednání
2) Volba orgánů shromáždění
3) Zpráva představenstva družstva k výsledkům hospodaření za rok 2019 a účetní   uzávěrka roku 2019
4) Zpráva kontrolní komise družstva
5) Návrh nových stanov
6) Diskuze
7) Schválení účetní závěrky a rozdělení zisku roku 2019
8) Návrh usnesení shromážděných delegátů
9) Závěr

V Pardubicích 1. 9. 2020

Za představenstvo
Ing. Jana Häuslerová
předsedkyně představenstva

Zobrazit více